Freestyler

„Freestyler“

Udruga Prekopruge Ivankovo na svojim redovnim sjednicama je usvojila program „freestyler“.
Ovaj program ima naziv koji govori da je u sklopu tog programa obuhvaćeno više radnji koje nisu iz istog sektora . Sektori su obrazovanja, igre, promicanja ljudskih vrijednosti i ostale radnje.

Program obuhvaća :

Izgradnja objekta za razne namjene
Izrada programa održivog razvoja za djecu, mlade, odrasle i starije osobe koji sadržava:
edukacije o primjeni računala u svakodnevnom životu
edukacije kroz igru
edukacije o zaštiti okoliša i primjeni programa „eko-prekopruge“
organiziranje raznih manifestacija (…)
edukacije kroz natjecateljsku i društvenu igru
3. Izrada programa suradnje s ostalim udrugama u društvenim aktivnostima
4. Izrada programa o važnosti udruženog rada i toleranciji u svakodnevnom životu

Sve navedene točke su u interesu udruge radi brige o djeci, mladima, odraslim i starijim osobama.
Cilj ovoga programa je potaknuti sve ove kategorije ljudi na međusobnu suradnju kroz razne edukacije, radnje, radove, zabavu i druženje.