EKO Prekopruge

Program „EKO prekopruge“ je zamišljen tako da obuhvati sve segmente društva koji se tiču ekologije. U program ulaze sljedeći projekti:

  • Ø Projekt koji doprinosi provedbi propisa zaštite okoliša i prostora,
    imajući u vidu sve, počevši od domaćeg zakonodavstva i prilagodbe pravnoj stečevini EU
  • Ø Projekt za podizanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i prostora
  • Ø Projekt odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj počevši od djece i  odraslih osoba koji žele pristupiti aktivno projektu
  • Ø Projekt promidžbe primjera dobre prakse u zaštiti okoliša i prostora
  • Ø Projekt za izgradnju eko odlagališta (kompostiranje)
  • Ø Projekt za izgradnju eko otoka

Svi projekti u programu eko prekopruge su zasnovani na temelju zaštite i očuvanja okoliša. Kroz razne oblike provođenja ovih projekata udruga Prekopruge Ivankovo želi aktivno sudjelovati u očuvanju okoliša.