Novi program (software)

U sklopu programa Informatizacije udruge, postavili smo novu platformu za vođenje udruge. Platforma se nalazi na e-udruge.eu.
U tom programu koji služi za jednostavno vođenje udruge nalaze se svi potrebni programi koji služe unaprjeđenju rada udruge.