Nove/stare smjernice

Udruga Prekopruge Ivankovo kao udruga koja okuplja članove sa područja općine Ivankovo i šire, se zahvaljuje svima koji su na bilo koji način podržavali dosadašnji rad udruge. Nova godina nove smjernice.!
Na početku godine održana je sjednica upravnog odbora udruge, te su napravljeni novi planovi rada za 2020 godinu. Svi članovi su obaviješteni o tome, a oni koji nisu biti će na izvještajnoj skupštini u narednom periodu.!

Zahvaljujemo se i svima onima koji nisu članovi, ali su podržavali rad udruge kroz razne oblike.!