Arhiva kategorije: Zaštita okoliša

Postupanje s otpadom koji sadrži azbest

Udruga prekopruge Ivankovo kao promicatelj zaštite okoliša preporučuje da svi oni koji nisu prouče način na koji se zbrinjavaju i odlažu sve štetne tvari za okoliš. U suradnji sa
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  predlažemo sljedeće :
1.UPUTE o postupanju s gradevinskim otpadom koji sadrzi azbest radi odlaganja na posebno izgradjene plohe (kazete) na odlagalistima neopasnog otpada
2.POPIS SKUPLJAČA građevinskog otpada koji sadrži azbest