Arhiva kategorije: Zaštita okoliša

50 savjeta za zaštitu okoliša

Prilikom kupnje…

ŠTO SVE MOŽE BITI OPASNI OTPAD?

Kako definirati opasni otpad?

Opasni otpad je svaki otpad koji sadrži tvari koje imaju neko od sljedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom (Zakon o otpadu).
Opasna svojstva proizvoda, tehnoloških procesa i otpada svake su godine sve brojnija, a ispitivanja o štetnosti sve opsežnija i dugotrajnija. Važno je odrediti udio opasne tvari u otpadu, odnosno koja količina opasne tvari čini nešto opasnim te u kojim uvjetima.

Postupanje s otpadom koji sadrži azbest

Udruga prekopruge Ivankovo kao promicatelj zaštite okoliša preporučuje da svi oni koji nisu prouče način na koji se zbrinjavaju i odlažu sve štetne tvari za okoliš. U suradnji sa
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  predlažemo sljedeće :
1.UPUTE o postupanju s gradevinskim otpadom koji sadrzi azbest radi odlaganja na posebno izgradjene plohe (kazete) na odlagalistima neopasnog otpada
2.POPIS SKUPLJAČA građevinskog otpada koji sadrži azbest